Czym jest prędkość łożyska?

 In Blog

Podczas przyglądania się charakterystyce danego łożyska można napotkać informacje o dwóch prędkościach: nominalnej oraz granicznej. Obydwie są niezwykle istotnymi aspektami każdego elementu tego typu i powinny być brane pod uwagę podczas wyboru konkretnego egzemplarza. Niezapoznanie się z nimi może skutkować nieodpowiednią kontrolą pracy łożyska, co w efekcie, przy spowodowanym tym nieodpowiedzialnym użytkowaniu, łatwo prowadzi do uszkodzeń. Zarówno prędkość nominalna, jak i graniczna są obliczane przez producentów na podstawie wielu czynników. Ta pierwsza jest teoretyczną prędkością, w której łożysko powinno pracować. Stanowi wskazówkę dla użytkownika. Z kolei prędkość graniczna nigdy nie powinna być przekraczana – łożysko pracujące w wyższej prędkości może zostać poważnie uszkodzone. 

Prędkość nominalna łożyska 

Prędkość nominalna jest zależna przede wszystkim od maksymalnej temperatury łożyska. Wylicza się ją na podstawie szczegółów dotyczących pracy elementu we wzorcowych warunkach, czyli pozbawionych zakłóceń i problemów, które urządzenie może napotkać podczas normalnego użytkowania. Sprawia to, że prędkość nominalną należy zawsze skorygować w oparciu o faktyczne warunki pracy, między innymi zastosowany sposób chłodzenia. Dopiero wtedy uzyska się rzeczywistą wartość odpowiadającą przeciętnej prędkości, w której powinien pracować dany element. Warto wspomnieć, że prędkość nominalna nie jest podawana w przypadku łożysk z uszczelnieniami stykowymi. 

Prędkość graniczna łożyska 

Jak wspomniano wyżej, prędkość graniczna nie powinna być przekraczana, gdyż prowadzi to do uszkodzenia łożyska. Opiera się na rzeczywistych warunkach, w których działają konkretne egzemplarze. Wylicza się ją na podstawie bardzo wielu czynników, takich jak typ oraz wymiary elementu, obciążenie, kształt koszyka i elementów tocznych, rodzaj materiału, uszczelnienie, a także warunki jego pracy. Gdy prędkość graniczna zostanie uznana za niepasującą do faktycznego stanu, należy podjąć odpowiednie działania, takie jak zmiana smaru lub wymiana koszyka.

Recent Posts
lozysko-kulowełożyska