PŁYTY GUMOWE

Płyty gumowe wulkanizowane przeznaczone są do pracy w warunkach statycznych, w określonych zakresach temperatur. Posiadają właściwości antyelektrostatyczne, dostępne są w kolorze czarnym (z wyjątkiem płyt dielektrycznych o szarej barwie i braku powyższych własności). Płyty gumowe wulkanizowane na bazie kauczuku EPDM wykazują doskonałą odporność na ozon, płyny chłodzące i hamulcowe, a także na parę wodną, alkohole, detergenty oraz roztwory kwasów i zasad.

Płyty gumowe niewulkanizowane przeznaczone są do wykonywania wyrobów gumowych poprzez wulkanizację, zgodnie z zaleceniami producenta (w zależności od użytych materiałów).

W asortymencie

 • Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia zwykłe
 • Płyty gumowe o własnościach specjalnych, np.:
 • płyty trudnościeralne,
 • płyty gumowe mrozoodporne (do -60°C)
 • płyty ogólnego przeznaczenia o podwyższonych parametrach fizyko-mechanicznych
 • płyty gumowe olejoodporne
 • płyty odporne na działanie benzyny
 • płyty kwasoodporne, zasadoodporne
 • płyty trudnopalne według WT-4/02
 • płyty dielektryczne
 • płyty odporne na temperaturę: T1 do 120°C, T2 do 150°C, T3 do 200°C
 • płyty ozono – i termoodporne na bazie kauczuków EPDM
 • płyty specjalne według TU 38005 1166-73 oraz WT 005.216-75/IPG
 • płyty wibroizolacyjne według WT-21/01, BN-73/6616-14
 • płyty na przejazdy według WT-14/97
 • płyty przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi według WT-29/02

Pozostałe wymagania według BN-73/6616-14.
Dostępne rodzaje tkanin dla płyt gumowych wulkanizowanych z przekładkami tkaninowymi:

 • Tkaniny bawełniane
 • Tkaniny poliestrowo-poliamidowe (EP)
 • Tkaniny poliamidowo-poliamidowe (PP)

Zastosowanie:
Płyty gumowe EPDM i niewulkanizowane mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu, głównie do wyrobu podkładek i uszczelek przystosowanych do pracy statycznej w rozmaitych środowiskach.