WĘŻE GUMOWE

Stosowane do cieczy hydraulicznych takich jak: oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz wody. Dostępne w wersji zwykłej z cienką warstwą zewnętrzną. Temperatura pracy od 40oC do 100oC. Produkowane w zakresie średnic wewnętrznych od 5 do 31,5 mm. Do stosowania w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego proponowane są węże w wersji trudnopalnej i antyelektrostatycznej z dopuszczeniami Wyższego Urzędu Górniczego.
Gumowe węże przemysłowe
Stosowane do przepływu następujących mediów:
* Woda
* Para wodna nasycona (165oC)
* Benzyna i oleje
* Kwasy i zasady
* Tlen i acetylen
* Środki ochrony roślin
* Gaz: propan butan
* Ciecze spożywcze
Produkowana są również specjalistyczne węże do tynkowania , piaskowania, powietrznych układów hamulcowych oraz układów chłodzenia pojazdów samochodowych. Zakres średnic, temperatura pracy oraz ciśnienie uzależnione jest od rodzaju węża.